Luyện thi Topik II

Luyện thi Topik II

Tổng ngữ pháp topik trung cấp, sơ cấp thường gập trong đề thi topik

Nếu bạn đang luyện thi topik trung cấp thì đừng bỏ qua kiến thức về ngữ pháp topik trung cấp dưới đây!

Tổng ngữ pháp topik trung cấp, sơ cấp thường gặp trong đề thi topik

 

>>> CẤU TRÚC DỰ ĐỊNH TRONG TIẾNG HÀN

 

>>> HỌC TIẾNG HÀN QUA VIDEO 도깨비 방망이 (CÂY DÙI CUI CỦA LŨ QUỶ)

 

150 mẫu cấu trúc ngữ pháp trong đề thi topik (p1)

 

Ngữ pháp topik trung cấp

Ý nghĩa của ngữ pháp thường gặp trong topik

Ví dụ của ngữ pháp tiếng hàn thi topik 2

V - 아/어지다

trở nên

많이 먹어서 점점 뚱뚱해 진 것 같아요

Vì ăn nhiều nên dần trở nên béo hơn.

N-에 달려 있다

phụ thuộc vào

아이의 미래는 교육에 달려 있다

Tương lai của đứa trẻ phụ thuộc vào giáo dục

에 따라 다르다

Thay đổi tùy thuộc vào

물건 품질은 가격에 따라 달라요.

Giá thay đổi tùy thuộc vào chất lượng sản phẩm.

았/었으면 (싶다/하다/좋겠다)

Nếu… thì tốt (chỉ ước muốn, nguyện vọng)

한국에 여행을 갔으면 좋겠어요.

Nếu được đi du lịch Hàn Quốc thì tốt biết mấy

기(를) 바라다

Mong rằng

좋은 대학교에서 입학하기를 바라요.

Mong rằng nhập học vào trường đại học tốt

-게 되다

trở nên

요즘 우리 동생 공부를 잘하게 됐어요

Dạo này em tôi trở nên học tốt hơn

-을 걸 (그랬다)

tiếc (chỉ sợ nuối tiếc)

갑자기 일이 있어서 못 갔는데 나도 갈 걸 그랬네요.

Vì hôm qua có việc đột xuất nên tôi thấy tiếc

았/었어야 했는데

tiếc đã

유학하지 않았어야 했는데 내국 대학교에서 입학했어요

Tôi tiếc đã không đi du học mà lại học đại học trong nước

-는 동안(에)

trong thời gian

일을 하는 동안 남자 친구 계속 보고 싶어요.

Trong thời gian làm việc tôi liên tục nhớ người yêu

-는 사이(에)

trong lúc

영화를 보는 사이에 전화가 왔어요.

Trong lúc xem phim thì điện thoại tới

-는 중에

trong khi

저녁을 먹는 중에 동생한테서 전화가 왔어요

Trong lúc ăn tối điện thoại từ em tới

V- 은지 N-이(가) 되다/넘다/지나다

Làm được gì đó bao lâu rồi

이 일을 시작한 지 벌써 6개월이 됐어요.

Việc này đã bắt đầu được 6 tháng rồi

 

 

>>> NGỮ PHÁP ÔN THI TOPIK 2 - CẤU TRÚC VÌ..NÊN...TRONG TIẾNG HÀN 

 

>>> CHINH PHỤC TIẾNG HÀN DỄ DÀNG HƠN VỚI CÁC KHÓA HỌC TUYỆT VỜI CỦA KOSEI

Bài viết liên quan