Đội ngũ giáo viên

Đội ngũ giáo viên

Phạm thi thanh luyên
Phạm thi thanh luyên

Phạm thi thanh luyên

 • Trình độ: Topik 6
 • Tuổi: 27
 • Kinh nghiệm: 6 năm
 • Tốt nghiệp thạc sỹ Giáo dục tại đại học Dublin.
 • Sở hữu hai tấm bằng danh giá DELTA & CELTA của Cambidge.
 • Chuyên gia đào tạo với hơn 15 kinh nghiệm giảng dạy IELTS.
 • Hiện đang là IELTS Expert
 • Tốt nghiệp thạc sỹ Giáo dục tại đại học Dublin.
 • Sở hữu hai tấm bằng danh giá DELTA & CELTA của Cambidge.
 • Chuyên gia đào tạo với hơn 15 kinh nghiệm giảng dạy IELTS.
 • Hiện đang là IELTS Expert

Các giảng viên khác