Luyện thi Topik II

Luyện thi Topik II

Ôn topik trung cấp - Ngữ pháp tiếng Hàn về dự đoán, phỏng đoán

Với mong muốn giúp các bạn củng cố kiến thức, ôn thi topik trung cấp, mình xin được chia sẻ những cấu trúc ngữ pháp thường gặp trong bài thi topik ở bài viết dưới đây!

Ôn topik trung cấp - Ngữ pháp tiếng Hàn về dự đoán, phỏng đoán

 

>>> CÁCH LÀM BÀI THI VIẾT TOPIK - NHỮNG LƯU Ý VỀ CHÍNH TẢ KHI LÀM BÀI THI TOPIK ​

 

>>> TÌM HIỂU VỀ CẤU TRÚC ĐỀ THI TOPIK TIẾNG HÀN MỚI NHẤT

 

tổng hợp ngữ pháp topik 1,2 (giáo trình luyện thi topik - review sách ôn thi topik)

 

1 - 보다 : Hình như , có vẻ, chắc là …

A-() 보다:  Hình như , có vẻ, chắc là …

산책하나 봐요

Hình như đi dạo

 

2. V/A + // 같다: Có vẻ, hình như…

오늘 비가 같아.

Hình như hôm nay sẽ mưa

 

3. Hiện tại:

V/A - () 테니(): Chắc là… nên...

N - 테니():  Chắc là… nên...

Quá khứ

V/A + / 테니():  Chắc là… nên...

N ()였을 테니:  Chắc là… nên…

좋은 결과가 있을 테니까 걱정하지 말고 기다려.

Chắc là sẽ có kết quả  tốt nên đừng lo lắng và hãy đợi chờ

 

4. V + 을까 (): Vì sợ… nên

여권을 잃어버릴까 봐서 집에 두고 왔어요.

Vì sợ mất hộ chiếu nên tớ để nó ở nhà

 

5. V/A/N + /() + 모양이다: Có vẻ là…, hình như là…

매일 다른 모자를 쓰는 보니 모자가 많은 모양이다.

Mỗi ngày đều đội một chiếc mũ khác, có vẻ có nhiều mũ

 

6. V/A - () 없다/있다: Có lẽ nào…, không lý nào lại…

이름을 잊을 리가 있니?

Có lẽ nào lại quên tên của tôi sao?

 

7. V/A/N + /()/ 듯하다: Hình như, có lẽ là, chắc là…

우리 친구들이 모두 듯해요.

Có lẽ là các bạn trong lớp sẽ đến cả

 

8. V/A + (): Có lẽ…

오늘 아마 다들 쉬고 있을걸.

Có lẽ là  mọi người nghỉ hôm nay

 

9 V/A - 텐데: Chắc là...

N - : Chắc là..

기차가 출발 텐데 서두릅시다.

Chắc tàu lửa sẽ xuất phát, nhanh lên nào

 

Trên đây là những cấu trúc thường gặp trong quá trình ôn thi topik trung cấp (ôn thi topik 4). Để tiếp tục tìm hiểu kiến thức liên quan kỳ thi topik mời bạn tham khảo bên dưới!

 

>>>XEM THÊM: LỊCH KHAI GIẢNG CÁC KHÓA HỌC TIẾNG HÀN CỦA TRUNG TÂM TIẾNG HÀN KOSEI

 

>>> ÔN THI TOPIK 4 - NGỮ PHÁP TIẾNG HÀN PHẦN NHƯỢNG BỘ

Bài viết liên quan