Đội ngũ giáo viên

Đội ngũ giáo viên

Nguyễn Thị Huyền
Nguyễn Thị Huyền

Nguyễn Thị Huyền

  • Trình độ: Topik 5
  • Tuổi: 0
  • Kinh nghiệm: 2 năm
  • Tốt nghiệp thạc sỹ Giáo dục tại đại học Dublin.
  • Sở hữu hai tấm bằng danh giá DELTA & CELTA của Cambidge.
  • Chuyên gia đào tạo với hơn 15 kinh nghiệm giảng dạy IELTS.
  • Hiện đang là IELTS Expert

Các giảng viên khác