Luyện thi Topik II

Luyện thi Topik II

Ngữ pháp TOPIK: Tổng hợp ngữ pháp tương đồng trong topik 2

Nếu bạn đang muốn tìm hiểu về Ngữ pháp TOPIK và các dạng ngữ pháp tương đồng trong topik 2 thì đừng bỏ qua bài viết hấp dẫn này nhé!

Ngữ pháp TOPIK: Tổng hợp ngữ pháp tương đồng trong topik 2

 

>>> NGỮ PHÁP ÔN THI TOPIK 2 - CẤU TRÚC VÌ..NÊN...TRONG TIẾNG HÀN​

 

>>> TỔNG HỢP 150 MẪU NGỮ PHÁP TRONG TOPIK 2 (P1)

 


tổng hợp ngữ pháp thi topik 2 (ngữ pháp tiếng hàn trung cấp, cao cấp)

 

Ngữ pháp thường gặp trong topik

 1. 에 의해(서) = 에 따라서 : Dựa vào….; Theo như thì...
 2. V/A/N + 길래= V/A/N + 기에: Do…; Vì….
 3. V + 곤 하다= V+ 기 일쑤이다: Diễn tả hành động thường xuyên lặp đi lặp lại.
 4. V + 고자= (으)려고= 을 참이다= 기 위해: Để, định (diễn tả mục đích hành động.)
 5. V/A + 아/어 가지고 = V/A  아/어서: Vì...nên
 6. V + 고서야= V + 은 후에: Sau khi, sau đó...
 7. 고나서 = 고서: Sau khi … (chỉ thứ tự hành động)
 8. V+ 다가 보면 = V+  다 보니(까): Chỉ hành động lặp đi lặp lại ( ngữ pháp topik)
 9. 기 마련이다 = 는 법이다: Đương nhiên
 10. V + 는 탓에= 는 바람에: Vì...nên
 11. V + 시다시피 = V+ 은/ㄴ 바와 같이: Như đã (chỉ một sự việc đã nhìn thấy rõ)
 12. 조차 = 마저 = 까지:  Ngay cả
 13. V + 을/를 따름이다=을 뿐이다: Chỉ là, đơn thuần
 14. V+ 기 십상이다 =V+ 기 쉽다: Dễ, khả năng xảy ra lớn.
 15. V + 가만하면=을 때 마다 : Bất cứ khi nào
 16. V+ 을 수도 있다 = V+ 을지도 모르다: Không biết chừng
 17. 기가 무섭게 = 자마자 = 는/은 대로:  Ngay lập tức
 18. V+ 을 게 뻔하다= 을 게 틀림없다: Chắc chắn, Không sai...
 19. V + 을 까봐 =V+  을 것 같다 =나 보다/ (으)ㄴ 가 보다 =을 테니 =는 모양이다 =는 듯하다 =을 텔데 = 다가는: Có lẽ, có vẻ như
 20. V 은/는 들= 라고 할지도 = 한다고 해도= 하더라도: Dù có, mặc dù...
 21. V + 을 뿐만 아니라 =  V/A 는/은 데다가 = 믈론이거나와 = 말할 것도 없다 : Không những ...mà còn
 22. V 는/은 샘이다 = 은 것과 다름 없다 = 것과 마찬가지로= 은 것과 같다: Xem như. coi như...

>>> XEM NGAY: KHÓA HỌC TIẾNG HÀN  TUYỆT VỜI KHÔNG THỂ BỎ LỠ TẠI KOSEI

Bài viết liên quan