Luyện thi Topik II

Luyện thi Topik II

Ngữ pháp topik 2 - Mẫu câu điều kiện trong tiếng Hàn

Mình sẽ chia sẻ mẫu câu điều kiện trong tiếng Hàn thông dụng (ngữ pháp topik 2) qua bài viết dưới đây!

Ngữ pháp topik 2 - Mẫu câu điều kiện trong tiếng Hàn

 

>>> TÌM HIỂU VỀ CẤU TRÚC ĐỀ THI TOPIK TIẾNG HÀN MỚI NHẤT

 

>>> ÔN TOPIK TRUNG CẤP - NGỮ PHÁP TIẾNG HÀN NÓI VỀ MỨC ĐỘ

 

150 cấu trúc ngữ pháp trong đề thi topik (p1) (tổng hợp ngữ pháp thi topik 2, ngữ pháp tiếng Hàn cao cấp)

 

 

Ôn thi ngữ pháp topik 2

Ý nghĩa

Ví dụ

V/A-기만 하면

Nếu một khi thì….

한국 식당에 가기만 하면 잡채를 먹어요.

Nếu một khi đến nhà hàng Hàn Quốc thì sẽ ăn món miến trộn

V-다 보면

Nếu tiếp tục thì...

계속 자다 보면 학교에 늦게 갈 거예요.

Nếu cứ tiếp tục ngủ thì sẽ đến trường muộn

V/A-았/었더라면

Nếu đã thì...

외국어를 잘 했더라면 쉽게 취직할 거예요.

Nếu đã học giỏi ngoại ngữ thì sẽ xin việc dễ dàng

V/A-거든

Nếu...thì...

힘들거든 보기하세요.

Nếu mệt thì bỏ cuộc đi

V-는다면

Nếu...thì…

산책하는다면 짧은 치마를 입지 마세요.

Nếu đi dạo thì xin đừng mặc váy ngắn

V-다가는

Nếu cứ...thì(kết quả xấu)

늦게 자다가는  몸이 약에 만들어요.

Nếu cứ ngủ muộn thì sẽ làm cơ thể yếu đi

V/A -아/어야(지)

...chỉ khi...

돈이 많이 있어야지 유학갈 수 있어요.

Chỉ khi kiếm nhiều tiền mới có thể đi du học

V -는 한

Nếu là...thì

남자 친구가 있는 한 올해 결혼할 거예요.

Nếu là có bạn trai thì năm nay sẽ kết hôn

V/A-아/어서는

Nếu...thì không thể….

계속 늦게 자서는 건강할 수 없어요

Nếu tiếp tục ngủ muộn thì không thể khỏe mạnh được.

 

>>>XEM THÊM: LỊCH KHAI GIẢNG CÁC KHÓA HỌC TIẾNG HÀN CỦA TRUNG TÂM TIẾNG HÀN KOSEI

 

>>> NGỮ PHÁP ÔN THI TOPIK 2 - CẤU TRÚC VÌ..NÊN...TRONG TIẾNG HÀN

Bài viết liên quan