Học tiếng Hàn qua truyện cổ tích

Học tiếng Hàn qua truyện cổ tích

Luyện nghe tiếng Hàn qua truyện cổ tích có phụ đề "노새와 여우와 늑대"

Mời các bạn luyện nghe tiếng Hàn qua tập phim hoạt hình “노새와 여우와 늑대 ” dưới đây!

 

Luyện nghe tiếng Hàn qua truyện cổ tích có phụ đề

 

>>> LUYỆN NGHE TIẾNG HÀN CƠ BẢN QUA TRUYỆN 토끼의 재판​

 

>>> HỌC TỪ VỰNG TOPIK 2 THEO CHỦ ĐỀ DU LỊCH 

 


Luyện nghe tiếng Hàn Quốc mp3,mp4 giáo trình luyện nghe tiếng Hàn

Luyện nghe tiếng Hàn cho người mới bắt đầu

노새와 여우와 늑대 (Con la , con cáo và sói)

어린 노새가 풀을 뜯고 있었어요

Có một chú la con đang gặm cỏ

그때 여우가 조금스럽게 다가왔어요.

Lúc đó có một con cáo cẩn trọng bước đến

“안년? 못 보던 안이네. 넌 누구니?”

“ Xin chào? Tớ chưa thấy cậu bao giờ. Cậu là ai vậy?”

“나는 끙끙 무거운 짐을 지는 동물이야.”

“ Tớ là động vật mang những hành lý nặng”

“그래? 네 이름이 뭔데?”

“Vậy sao? Tên bạn là gì vậy?”

“내 이름?  발굽에 써 있는데 궁금하면 불래?”

“Tên của mình sao? Có viết ở móng chân, nếu bạn tò mò thì có muốn xem không?”

‘혹시 내가 발굽에 새겨진 이름을 보려고 머리를 숙이면  발로 뻥 차려고 하는 것 아닐까?’

‘Liệu có khi nào nếu ra cúi đầu để xem thì lập tức bị đá không nhỉ?’

“아니야. 뭐 그렇게 궁금하지는 않아.”

“Không. Tớ không tò mò như vậy”

‘멍청이 늑대라면 어떻게 할까?’

‘ Nếu là tên sói ngốc ngếch thì sẽ có chuyện gì diễn ra nhỉ?

여우는 늑대를 찾아갔어요.

Cáo  tìm đến sói

“아, 배고파. “

“Ôi, đói quá”

“늑대야, 너 그러다 굶어 죽겠다. 저쪽 들판에 웬 통통하고 어린 동물이 있던데.”

“Sói à,  Bạn cứ nhịn đói sẽ chết đấy. Ở cánh đồng đằng kia  có một nhóc động vật mập đó”

“그래? 얼른 가 봐야겠네.” (luyện nghe tiếng Hàn )

“ Vậy sao? Ra phải đi ngày mới đc”

“안녕? 못 보던 아이네. 넌 누구니?

“ Xin chào? Đứa bé này ta chưa gặp bao giờ nhỉ. Cậu là ai?

“나는 끙끙 무거운 짐을 지는 동물이야.”

“Tôi là động vật mang vác hành lý nặng.”

“그래? 네 이름 뭔데?”

“ Vậy sao? tên cậu là gì?”

“내 이름?발굽에 써 있는데 궁금하면 볼래?” (luyện nghe tiếng Hàn trung cấp)

“Tên tôi? Nó được viết dưới móng chân, nếu tò mò cậu muốn xem ko?”

“발굽에? 어디 보자”

“Dưới chân? Đâu xem nào?”

“내가 너한테 잡아먹힐 줄 알고?” (luyện nghe tiếng Hàn topik)

“ Ta biết ngươi định bắt ta ăn thịt?”

“이 어리석은 늑대 같으니라고”

“Đúng là tên sói ngu ngốc”

>>> XEM NGAY: KHÓA HỌC TIẾNG HÀN  TUYỆT VỜI KHÔNG THỂ BỎ LỠ TẠI KOSEI

Bài viết liên quan