Học từ vựng tiếng Hàn theo chủ đề

Học từ vựng tiếng Hàn theo chủ đề

Học từ vựng tiếng Hàn Quốc thông dụng chủ đề Thư viện

Mời các bạn học từ  vựng tiếng Hàn Quốc thông dụng chủ đề Thư viện!

Học từ vựng tiếng Hàn Quốc thông dụng chủ đề Thư viện

 

>>> HỌC TỪ VỰNG TIẾNG HÀN CƠ BẢN THEO CHỦ ĐỀ MONG MUỐN 

 

>>> HỌC TỪ VỰNG TIẾNG HÀN GIAO TIẾP HÀNG NGÀY VỀ SỰ TIẾT KIỆM 

 

>>> HỌC TỪ VỰNG TIẾNG HÀN VỀ NGHỀ NGHIỆP CÓ PHIÊN ÂM (TỪ VỰNG DANH TỪ TIẾNG HÀN)

 

từ vựng tiếng hàn và cách đọc (mẹo vặt học từ vựng tiếng hàn: học từ vựng tiếng hàn qua hình ảnh)

 

STT

Từ vựng tiếng Hàn Quốc thông dụng

Ý nghĩa

01

PC 실/컴퓨터실

Phòng game, máy tính

02

도서 검색

Lúc tìm sách

03

도서관 사서

Thủ thư

04

열람실

Phòng đọc

05

이용 시간

Thời gian sử dụng

06

자료실

Phòng tài liệu

07

저자

Tác giả

08

정보실

Phòng thông tin

09

제목

Tiêu đề

10

주제

Chủ đề

11

책꽂이

Kệ sách

12

출판사

Nhà xuất bản

13

학생증

Thẻ học sinh

14

대출하다

Mượn

15

연체되다

Bị nợ (chưa trả sách )

16

조사하다

Điều tra

17

연장하다

Gia hạn

18

책을 빌리다

Mượn sách

19

책을 찾다

Tìm sách

20

책을 잃어 버리다

Bỏ quên sách

21

책을 검색하다

Tìm sách

22

대출이 불가능하다

Không thể mượn

23

책을 돌려주다

Trả lại sách

24

책을 반납하다

Trả lại sách

bảng từ vựng tiếng hàn

 

 >>> XEM NGAY : KHÓA HỌC TIẾNG HÀN  TUYỆT VỜI MÀ  HỌC VIÊN LUÔN THÈM MUỐN TẠI KOSEI

Bài viết liên quan