Học tiếng Hàn qua truyện cổ tích

Học tiếng Hàn qua truyện cổ tích

Học tiếng Hàn qua truyện cổ tích 방귀 시합

Mời các bạn tiếp tục Học tiếng Hàn qua truyện cổ tích 방귀 시합 qua bài viết dưới đây!

 

Học tiếng Hàn qua truyện cổ tích 방귀 시합

 

>>> HỌC TỪ VỰNG TIẾNG HÀN VỀ TÂM TRẠNG CẢM XÚC (PHẦN 2) 

 

>>> HỌC TIẾNG HÀN QUA TRUYỆN CỔ TÍCH 갈대와 올리브나무 

 

Học tiếng Hàn qua truyện cổ tích 방귀 시합

 

Truyện tranh 방귀 시합 (Cuộc thi đánh rắm)

어느 마을에 방귀를 잘 뀌는 방귀쟁이 총 각이 살고 있었어요.

Ở một ngôi làng nọ, có một chàng trai đánh rắm rất giỏi.

하루는 자신의 방귀 실력을 뽐내고 싶어서 이웃 마을 방귀쟁이 아줌마를 찾아갔어요.

Một ngày hắn muốn khẳng định năng lực đánh rắm của bản thân nên tìm đến bà thím đánh rắm thối nhất ở làng bên.

그런데 아줌마는 없고 아이 혼자 부엌에서 놀고 있지 뭐예요?

Nhưng bà thím không có nhà, chỉ có đứa bé trong bếp đang chơi gì đó

“얘, 너희 엄마 어디 갔니? 엄마랑 방귀 시험하려고 왔는데”

“ Này! Mẹ đâu rồi! Ta định cùng mẹ ngươi thi đánh rắm”

“흥! 우리 엄마는 방귀 대장이라 아저씨가 질 걸요? 그냥 돌아가 세요!”

“ Hứ! Mẹ tôi đánh rắm giỏi nhất , chú định thi á? Thôi chú cứ về đi!”

그 말에 화가 만 총 가이 방귀를 뽕 뀌자 아이는 굴뚝 안으로 쏙 들어가 버렸어요.

Nghe lời nói đó chàng trai nổi giận đánh rắm 1 cái “Bùng”,ngay lập tức đứa trẻ bị thổi vào trong ống khói.

숯 겸점이 장뜩 묻은 아이를 본 방귀쟁이 아줌마는 화가 나서 총 각을 찾아갔어요.

Nhìn thấy đứa trẻ bị than bám đen cả người, bà thím tức giận và tìm đến chàng trai.

“어디 누구 방귀가 더 센지 내기 한번 합시다!”

“ Chúng ta hãy thử xem ai là người đánh rắm giỏi hơn!”

먼저 방귀쟁이 총 각이 방귀를 뀌었어요.

Đầu tiên là anh chàng đánh rắm thối thi trước.

뽀옹옹!

Bùng

그러자 땅이 흔들흔들, 집들이 들썩들썩!

Ngay lập tức đất lắc lư, lắc lư, các ngôi nhà nhấp nhô nhấp nhô

이번에는 방귀쟁이 아줌마가 방귀를 뀌었어요.

Lần này đến bà thím đánh rắm.

뽀옹옹!

Bùng!

그러자 나무가 휘청휘청, 강물이 출렁출렁!

Ngay lập tức cây cối chao đảo, nước sông lung lay

방귀 대결로는 승부가 나지 않자 이번에는 빠랫방망이 날리기 시험을 했어요.

Vẫn chưa chọn ra được người chiến thắng lần này là trận đấu gậy giặtđồ bay không chạm đất.

이쪽에서 “뿡” 하니 방망이가 저쪽으로  휘익!

Phía bên này đánh “bùm” gậy giặt đồ vứt sang ghế bên kìa”

저쪽에서 “뿌붕” 하니 방망이가 이쪽으로 휘익!

“Bên kia đánh rắm bùm gậy giặt đồ bay về phía bên này

엎치락 뒤치락하던 두 사람은 마지막으로 힘껏 방귀를 뀌었어요.

Cuộc đấu căng thẳng cuối cùng hay người gắng hết sức để đánh rắm”

“빠방빵!”

Bùng!

“뿌부뿡!”

Bùng!

그러자 방망이는 휘익 날아가 바닷속으로 뚝 떨어졌어요.

Ngay lúc đó, gậy giặt đồ bay vèo xuống biển

날아온 방망이에 맞은 새우 등이 휙 굽고 가자미 눈이 한쪽으로 쏠렸지요.

Gật giặt đồ bay đúng vào lưng tôm và mắt  cá, sau đó mắt cá bị lệnh sang một bên

그래서 새우는 등이 굽고 가자미 눈은 한쪽으로 몰려 있는 것이랍니다

Vì vậy mà lưng tôm cong và mắt cá lệch sang một bên.

 
>>> XEM NGAY: KHÓA HỌC TIẾNG HÀN  TUYỆT VỜI KHÔNG THỂ BỎ LỠ TẠI KOSEI

Bài viết liên quan