Học tiếng Hàn qua truyện cổ tích

Học tiếng Hàn qua truyện cổ tích

Học tiếng Hàn qua truyện cổ tích 의좋은 형제(Anh em tình nghĩa)

Mời các bạn học tiếng Hàn qua truyện cổ tích 의좋은 형제(Anh em tình nghĩa) dưới đây!

Học tiếng Hàn qua truyện cổ tích  의좋은 형제(Anh em tình nghĩa)

 

>>> HỌC TIẾNG HÀN QUA TRUYỆN CƯỜI 삼년고개 (TRUYỆN NGÔN TÌNH TIẾNG HÀN QUỐC)

 

>>> MẪU CÂU TIẾNG HÀN GIAO TIẾP TRONG CÔNG TY THÔNG DỤNG

 


truyện tiếng Hàn cho người mới bắt đầu (truyện tiếng Hàn song ngữ)

Truyện ngắn tiếng Hàn hay의좋은 형제

옛날 어느 마을에 의좋은 형제가 살았어요.

Ngày xưa  trong một ngôi làng nọ có  anh em đang sống

형제는 떡 한쪽이 생겨도

Anh em dù có một miếng bánh cũng

“형님 먼저!”

“Anh ăn trước đi”

“아우 먼저!”

“Em ăn trước đi!’

콩 한 줌이 생겨도

Dù có một nhúm đậu cũng

“형님 먼저!”

“Anh ăn trước đi!” (học tiếng Hàn qua truyện cổ tích)

“아우 먼저!”

“Em ăn trước đi!”

서로를 챙기느라 바빳지요

Vì luôn nhường nhịn nhau nên anh em nhà này rất bận.

“아니에요, 형님 먼저!”

“Không! Anh ăn trước đi!”

“어허, 아우 먼저라도!”

“Hừm, Anh bảo em ăn trước đi mà!”

올해는 어느 해보다 벼가 무럭 무럭 낟알이 탱글탱글 농사가 아주 잘 되었어요.

Năm nay, Lúa mọc nhiều hơn mọi năm, mùa màng vô cùng tốt tươi.

“아우가 이번에 혼인을 했으니 벼가 더 필요할 거야. 우리 것을 좀 가져다 줘야겠어.”

“Vì lần này chú em kết hôn nên sẽ cần nhiều lúa hơn. Mình sẽ mang cho chú ấy một ít mới được.”

“영차! 이제 됐다.”

“Hai ba! Bây giờ được rồi.”

“형님은 식구가 많으니 벼가 더 필요할 거야. 우리 것을 좀 가져다 드려야겠어.”

“Nhà anh có nhiều người nên sẽ cần nhiều lúa hơn. Mình sẽ mang cho anh ấy một chút”

“이제 됐다”

“Bây giờ thì được rồi”

“이상하다. 어제 분명히 볏단을 한 짐 가져다 놨는데, 왜 그대로지?”

“ Lạ quá. Hôm qua rõ ràng mình mang đi một gánh lũa rồi, Tại sao lại như này nhỉ?”

“어제보다 많이 갖다 놔야겠다”

“Mình phải mang đến nhiều hơn hôm qua mới được”

“어제 너무 조금 가져다 드렸나?”

“ Hôm qua mình mang đi ít quá chăng?”

“이런! 어떻게 된 거야 도대체? 왜 그대로야?”

“ Cái này! Rốt cuộc làm sao thành ra vậy nhỉ?

“아이쿠! 왜 또 드대로지?”

“Trời ơi!  Sao lại thế này?”

이번에 형제는 이전보다 훨씬 많은 변닷을 지고 서로의 논을 향해 걸어갔어요.

Lần này hai anh em mang nhiều lúc hơn rất nhiều lần trước và đi bộ hướng về nhà nhau.

“이런, 이게 누구야? 아우 아닌가!”

“ Cái này, Ai đây? Không phải em trai đây sao?”

“아니, 형님 아니십니까? 이 밤에 어디를?”

“ Có phải là anh trai không? Đêm rồi anh còn đi đâu vậy?”

그제야 형과 아우는 볏단이 왜 그대로 였는지 알게 되었어요.

Cho đến khi ấy người anh và người em mới biết rõ mọi chuyện.

“형님, 고맙습니다.”

“ Cảm ơn anh!”

“아우야, 내가 더 고맙구나”

“ Anh mới là người phải cảm ơn em nhiều hơn chứ!”

그 뒤로도 형과 아우는 떡 한쪽, 콩 한 줌도 나누며 사이좋게 살았답니다.

Từ đó về sau người anh và người em dù có 1 miếng bánh, một nhúm đậu cũng chia sẻ cho nhau.

 
>>> XEM NGAY: KHÓA HỌC TIẾNG HÀN  TUYỆT VỜI KHÔNG THỂ BỎ LỠ TẠI KOSEI

Bài viết liên quan