NGỮ PHÁP TIẾNG HÀN
20 cấu trúc ngữ pháp sơ cấp (phần 4)
Tiếp tục với seri các cấu trúc ngữ pháp sơ cấp thường dùng, hôm nay Trung tâm tiếng Hàn Kosei sẽ mang đến cho các bạn...
Phân biệt V+ (으)러 và V+ (으)려고
Hôm nay hãy cùng Trung tâm tiếng Hàn Kosei phân biệt V+ (으)러 và V+ (으)려고 nhé. Hy vọng các bạn sẽ không...
Tổng hợp các trường hợp bất quy tắc trong tiếng Hàn
Hôm nay Trung tâm tiếng Hàn Kosei sẽ giúp các bạn tổng hợp các trường hợp bất quy tắc trong tiếng Hàn nhé  
Cách nói điều kiện và giả định trong tiếng Hàn
Tiếp tục là những chủ đề ngữ pháp thú vị, hôm nay hãy cùng Trung tâm tiếng Hàn Kosei tìm hiểu về cách...
20 cấu trúc ngữ pháp sơ cấp thường gặp (phần 3)
Cùng Trung tâm tiếng Hàn Kosei tìm hiểu về 20 cấu trúc ngữ pháp sơ cấp thường gặp (phần 3) nhé
20 cấu trúc ngữ pháp sơ cấp (phần 2)
Cùng Trung tâm tiếng  Hàn Kosei tìm hiểu về 20 cấu trúc ngữ pháp sơ cấp ( phần 2) nhé
Phân biệt A/V+ 겠어요, A/V+ -(으)ㄹ 거예요, A/V+(으)ㄴ/는/(으)ㄹ 것 같다
Những cấu trúc ngữ pháp vừa kể trên đều mang ý nghĩa phỏng đoán về một sự vật, sự việc gì đó, tuy nhiên tỏng...
So sánh 아/어 지다 với 게 되다
Hôm nay Trung tâm tiếng Hàn Kosei sẽ cùng bạn so sánh 아/어 지다 với 게 되다 để nhận ra sự khác biệt trong cách dùng...
20 cấu trúc ngữ pháp sơ cấp thường dùng
Cùng Trung tâm tiếng Hàn Kosei tìm hiểu về 20 cấu trúc ngữ pháp sơ cấp thường dùng nhé