Ngữ pháp tiếng Hàn Trung cấp
Phân biệt V- 고 있다 và V- 어/어 있다
Cùng Trung tâm tiếng Hàn Kosei phân biệt V- 고 있다 아 và V- 어/어 있다 trong bài viết sau đây nhé
Cách sử dụng của cấu trúc V+ 는 길에 và V+다가
Cùng Trung tâm tiếng Hàn Kosei tìm hiểu về hai ngữ pháp trung cấp diễn tả hành động gián đoạn là V+ 는 길에 ...
Câu dẫn trực tiếp và gián tiếp trong tiếng Hàn
Câu dẫn trực tiếp và gián tiếp trong tiếng Hàn là loại câu được sử dụng rất nhiều, đặc biết là trong giao tiếp...