Ngữ pháp tiếng Hàn Sơ cấp
20 cấu trúc ngữ pháp sơ cấp (phần 4)
Tiếp tục với seri các cấu trúc ngữ pháp sơ cấp thường dùng, hôm nay Trung tâm tiếng Hàn Kosei sẽ mang đến cho các bạn...
Phân biệt V+ (으)러 và V+ (으)려고
Hôm nay hãy cùng Trung tâm tiếng Hàn Kosei phân biệt V+ (으)러 và V+ (으)려고 nhé. Hy vọng các bạn sẽ không...
20 cấu trúc ngữ pháp sơ cấp thường gặp (phần 3)
Cùng Trung tâm tiếng Hàn Kosei tìm hiểu về 20 cấu trúc ngữ pháp sơ cấp thường gặp (phần 3) nhé
20 cấu trúc ngữ pháp sơ cấp (phần 2)
Cùng Trung tâm tiếng  Hàn Kosei tìm hiểu về 20 cấu trúc ngữ pháp sơ cấp ( phần 2) nhé
20 cấu trúc ngữ pháp sơ cấp thường dùng
Cùng Trung tâm tiếng Hàn Kosei tìm hiểu về 20 cấu trúc ngữ pháp sơ cấp thường dùng nhé
Một số cách sử dụng của 는지
Hôm nay hãy cùng Trung tâm tiếng Hàn Kosei tìm hiểu về một số cách dùng của 는지 nhé
3 cấu trúc so sánh thường dùng trong tiếng Hàn
Dạng câu so sách là dạng câu đước sử dụng rất nhiều trong giao tiếp hàng ngày, hôm nay hãy cùng với Trung tâm...
Phân biệt V+(으)러 và V+(으)려고
V+(으)러   và  V+(으)려고 cùng nằm trong nhóm ngữ phải diễn tả mục đích nhưng giữa chúng vẫm có điểm khác...
Phân biệt 어떻게 và 어떡해
Cùng Trung tâm tiếng Hàn Kosei phân biệt 어떻게 và 어떡해 trong bài viết dưới đây để thấy được hoàn cảnh sử...