Khóa học tiếng hàn
Dành cho người mới bắt đầu - Khóa học tiếng Hàn Sơ cấp 1
ĐỐI TƯỢNG HỌC VIÊN: Khóa học tiếng hàn Sơ cấp 1 tại Trung tâm tiếng Hàn Kosei dành cho người mới bắt đầu và chưa...
Khóa học tiếng Hàn sơ cấp 2
ĐỐI TƯỢNG HỌC VIÊN Khóa học tiếng Hàn sơ cấp 2 tại Trung tâm tiếng Hàn Kosei là khóa học dành cho những...
Khóa học luyện thi Topik I
ĐỐI TƯỢNG HỌC VIÊN Dành cho những bạn đã hoàn thành Khóa học tiếng Hàn sơ cấp 2 hoặc những bạn đã học...
Khóa học Giao tiếp tiếng Hàn Chuyên Sâu
ĐỐI TƯỢNG HỌC VIÊN Khóa học Giao tiếp tiếng Hàn chuyên sâu tại Trung tâm tiếng Hàn Kosei dành cho những bạn...